Terms and Conditions

Terms and Conditions
5 (100%) 1 vote[s]

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

THÔNG BÁO:
VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THẬT KỸ. VỚI VIỆC SỮ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ NHỮNG
THÔNG TIN ĐĂNG TRÊN ĐÂY, ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC QUÝ KHÁCH CHẤP NHẬN HOÀN TOÀN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý, XIN ĐỪNG CẬP NHẬT VÀO TRANG WEB NÀY, HOẶC ĐỌC NỘI DUNG ĐĂNG TRÊN WEB.

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU © cc176dinhcong.com
Tất cả những thông tin trên các trang và trên màn hình hiển thị trên các trang này đều thuộc sở hữu của cc176dinhcong.com, trừ khi có ghi rõ của nguồn khác.
TÊN KINH DOANH
cc176dinhcong.com và các công ty con, các nhà thầu và/hoặc tham gia vào hoạt động của tập đoàn đều là những chủ sở hữu thương mại và dịch vụ của những sản phẩm được nêu trong trang web này. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
SỮ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
Những thông tin và nội dung tài liệu trên những trang này – và những điều khoản, điều kiện và những miêu tả – đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý. Quyền sử dụng của quí khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do cc176dinhcong.com quyết định và chấp nhận.
KHÔNG ĐẢM BẢO
Thông tin và tài liệu trong trang web này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác – đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. cc176dinhcong.com không đảm bảo tính thích hợp, tính đầy đủ hoặc tính